Zásady práce s vašimi údaji

Jsme společnost Cernunn s.r.o.

Provozujeme internetovou platformu MeWeby na webových stránkách www.meweby.cz

Pro poskytování našich služeb, prodej zboží – krabicového řešení eshopů a firemních webů zpracováváme některé osobní údaje.

Zpracování osobních údajů upravuje zejména nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických sobo v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) („GDPR“)

I. Zpracování osobních údajů

A. Zpracování osobních údajů v případě použití kontaktního formuláře

Pokud poptáváte naše produkty a služby, budeme pracovat s vašimi kontaktními údaji, které nám sdělíte, hlavně prostřednictvím registrace při odběru našich služeb. Jsou to zejména: Jméno a adresu firmy, ičo, Vaše jméno a adresu v případě Vaší registrace na základě Vašeho živnostenského oprávnění, nebo jen Vaše běžné jméno adresu, email, telefon

Z jakého důvodu?

Díky Vaším údajům jste schopni si vytvořit na naší platformě MeWeby svůj eshop nebo firemní web, blog, či jiný internetový produkt tak aby byl funkční a plnil svou funkci – nabídka Vašich služeb, prodej zboží apod. Také Vás v případě potřeby kontaktujeme skrze Vaše data pro případnou další domluvu ohledně zboží a služeb.

Na základě jakého právního důvodu?

Jedná se o zpracování na základě čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR – jednání o smlouvě, resp. provedení opatření před uzavřením smlouvy na vaši žádost.

Jak dlouho budeme osobní údaje zpracovávat?

Pokud nenavážeme aktivní spolupráci prostřednictvím Vaší úhrady našich služeb (po Vaši registraci v našem systému služeb), nebo nebudete chtít využívat ani zdarma služby, které získáváte registrací, vaše data budeme zpracovávat pasivně, pokud nám nesdělíte, že chcete záznamy ze své registrace z naší databáze odstranit.

B. Zpracování osobních údajů v případě nákupu

Pokud u nás nakoupíte produkt budeme pracovat s údaji, které nám vyplníte. Jsou to hlavně fakturační údaje: jméno, příjmení, adresa, email, telefon.

Z jakého důvodu?

Vaše údaje potřebujeme zpracovat, abychom splnili naši smlouvu – dodali vám naše zboží nebo služby. Přes kontaktní údaje s vámi budeme také komunikovat ohledně stavu vaší objednávky, případně ohledně reklamací nebo vašich dotazů.

Osobní údaje budeme dále zpracovávat pro splnění našich povinností, které nám plynou ze zákona (hlavně pro účetní a daňové účely, případně pro vyřízení reklamací a jiné).

Na základě jakého právního důvodu osobní údaje zpracováváme?

Jedná se o zpracování na základě čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR – plnění smlouvy a čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR – plnění naší právní povinnosti.

Jak dlouho budeme osobní údaje zpracovávat?

Po dobu plnění naší služby a až do doby, kdy nás požádáte o výmaz všech Vašich údajů.

C. Newslettery (obchodní sdělení)

Pokud jste nakupující zákazník a nezakázali jste nám to při nákupu, můžeme vaši e-mailovou adresu použít pro rozesílku našich novinek.

Na základě jakého právního důvodu?

Umožňuje nám to ust. § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, pokud jste nám to při nákupu nezakázali.

Jak dlouho budeme osobní údaje zpracovávat?

Do doby, než požádáte o výmaz těchto údajů. Z rozesílky se můžete kdykoliv odhlásit prostřednictvím e-mailu nebo nás kontaktujte na e-mailu: info@meweby.cz

II. Kdo se k datům dostane?

Vaše data zůstanou u nás. Přesto pro nás pracují některé společnosti nebo jiné osoby, které se k datům dostanou proto, že nám pomáhají s chodem našeho produktu. Jsou to:

- provozovatel e-shopové a webové platformy Cernunn (společnost Cernunn s.r.o, se sídlem Horákov 228, Mokrá-Horákov 66404, IČ 077 305 19, C 109912/KSBR Krajský soud v Brně)

- společnost podílející se softwarovém vývoji a udržbě platformy Snug Design s.r.o. 

- marketingová agentura Propeople s.r.o.

Vaše osobní údaje se dále mohou dostat k těmto dalším subjektům:

- obchodní společnost Amax s.r.o.

Osobní údaje zpracováváme pouze na území Evropské unie.

III. Co byste dál měli vědět

V naší společnosti nemáme jmenovaného pověřence pro ochranu osobních údajů.

V naší společnosti nedochází k rozhodování na základě automatického zpracování či profilování.

Pokud byste měli k osobním údajům otázky, kontaktujte nás na e-mailové adrese info@meweby.cz  

IV. Vaše práva v souvislosti se zpracováním osobních údaj

Nařízení GDPR vám dává mimo jiné právo obrátit se na nás a chtít informace, jaké vaše osobní údaje zpracováváme, vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a nechat je aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování, můžete požadovat kopii zpracovávaných osobních údajů, požadovat po nás v určitých situacích výmaz osobních údajů a v určitých případech máte právo na jejich přenositelnost. Proti zpracování na základě oprávněného zájmu lze vznést námitku. 

Pokud si myslíte, že s daty nenakládáme správně, máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, případně se se svými nároky obrátit na soud.

Tyto podmínky jsou účinné od 1.1. 2022